Pravdepodobnosť výpadku IT bude blízka nule

Už v základoch tvoríme infraštruktúru, ktorá je odolná voči výpadkom. Veríme, že ak je niečo dobre navrhnuté, kvalitne implementované s použitím správnej technológie a pravidelnou údržbou, vieme sa skutočne priblížiť k nulovému výpadku.

Prečítajte si viac v článku Forbes:
https://lnkd.in/d9_zcax